GOOD LIVES MODEL

Terapie GLM pohledem...

GLM

TERAPIE GLM POHLEDEM...

Soubor unikátních výpovědí

Má práce s odsouzenými smysl?

36 pohledů (nejen) na program GLM

„V průběhu let 2019 až 2023 proběhl v šesti vybraných českých věznicích pilotní program Good-Lives-Model (GLM), který se zaměřuje na vězně odsouzené za násilnou trestnou činnost. S ohledem na celkovou časovou náročnost se jednalo o dosud nejrozsáhlejší projekt zkoumající efektivitu konkrétního terapeutického programu, kterého se kdy vybrané skupiny vězňů účastnily. Poslechněte si unikátní výpovědi přímých účastníků ale i těch, kteří za projektem stáli a věří, že má takový program za ostnatými dráty českých věznic smysl.“

Jaké výsledky přinesla rozsáhlá evaluace projektu? Proč je důležitá intenzivní práce s odsouzenými? Mají tento a jiné programy ve vězení smysl? Nejen na tyto otázky přináší Terapie GLM pohledem odpovědi. 

Soubor 36 rozhovorů, která odhalují nejen hloubku programu GLM, ale i smysl intenzivní práce s odsouzenými (nejen) za násilné trestné činy. Uslyšíte slova těch, bez kterých by tento projekt nemohl být realizován. Uvidíte tváře těch, kteří tuto cestu absolvovali a zjistíte, jaký vliv měl program na jejich životy a jak se měnil jejich pohled na sebe i na okolní svět. 

Režisér David Kočár a kameraman Pavel Kopp vytvořili autentický soubor různých pohledů jak na program GLM, tak i na klíčové otázky resocializace a snahy o postupné snižování vysoké míry recidivy v České republice. 

Podívejte se na to, jaký smysl má práce s odsouzenými a jaký vliv může mít na společnost jako celek. Terapie GLM pohledem…je námětem k inspiraci, diskuzi nad klíčovými otázkami nejen v oblasti českého vězeňství a především výzvou ke sdílení příkladů dobré praxe.

 

Realizátoři projektu

Simon Michailidis

Generální ředitel Vězeňské služby ČR

Václav Jiřička

Vedoucí psycholog Vězeňské služby ČR

Lukáš Salivar

Ředitel VOLONTÉ CZECH, o.p.s.

Vladimír Kváča

Evaluátor - Tvorba a realizace výzkumu GLM

Vladimír Kváča

Evaluátor - Vyhodnocení výzkumu GLM

ŘEDITELÉ PILOTNÍCH VĚZNIC

Valdemar Kropáček

Ředitel Věznice Vinařice

Ladislav Blahník

Ředitel Věznice Stráž pod Ralskem

Martina Gänsel

Ředitelka Věznice Kynšperk nad Ohří

Petr Juříček

Ředitel Věznice Kuřim

Gabriela Slováková

bývalá ředitelka Věznice Kuřim

VEDOUCÍ VÝKONU TRESTU PILOTNÍCH VĚZNIC

Petra Sýkorová

Vedoucí výkonu trestu Věznice Pardubice

Miroslav Svoboda

Vedoucí výkonu trestu Věznice Stráž p. Ralskem

Radim Herout

Vedoucí výkonu trestu Věznice Kynšperk n. Ohří

LEKTOŘI TERAPIE GLM

Hana Prokopová, Roman Farkaš

Lektoři terapie GLM, Věznice Jiřice

Zuzana Janíková, Tomáš Smutník

Lektoři terapie GLM, Věznice Pardubice

Vojtěch Roztočil, Martin Škoda

Lektoři terapie GLM, Věznice Stráž pod Ralskem

Roman Hejl

Lektor terapie GLM, Věznice Kynšperk nad Ohří

Pavel Prchal, Dominika Friedbergerová

Lektoři terapie GLM, Věznice Vinařice

Josef Hrubý

Lektor terapie GLM, Věznice Vinařice

VYCHOVATELÉ V PILOTNÍCH VĚZNICÍCH

Petr Buřič

Vychovatel, Věznice Kynšperk nad Ohří

Marie Secká

Vychovatelka, Věznice Jiřice

Jiří Bada

Vychovatel, Věznice Stráž pod Ralskem

účastnící projektu
odsouzení z pilotních věznic

Slávek

odsouzený vězeň, Věznice Vinařice

Jirka

odsouzený vězeň, Věznice Vinařice

Honza

odsouzený vězeň, Věznice Kuřim

Michal

odsouzený vězeň, Věznice Kuřim

Martin

odsouzený vězeň, Věznice Kuřim

Ladislav

odsouzený vězeň, Věznice Kynšperk nad Ohří

Honza

odsouzený vězeň, Věznice Kynšperk nad Ohří

Petr

odsouzený vězeň, Věznice Kynšperk nad Ohří

Martin

odsouzený vězeň, Věznice Stráž pod Ralskem

Jarda

bývalý vězeň, Věznice Vinařice

Tomáš

bývalý vězeň, Věznice Vinařice

PRŮKOPNÍCI PROGRAMU GLM V NĚMECKU

Steven Feelgood, Joseas Helmes

průkopníci GLM, Věznice Brandenburg

zástupce donátora projektu
zástupkyně z probační a mediační služby

Štěpán Rezek

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Oddělení sociálních inovací

Hana Hudečková

Probační a mediační služba ČR
Vedoucí střediska Kladno

Na další zajímavé články o realizaci GLM se můžete podívat na blogu VOLONTÉ.