GOOD LIVES MODEL

Návod, jak žít dobrý život

GLM

GOOD LIVES MODEL

Dlouhodobý terapeutický program pro práci s odsouzenými za násilnou trestnou činnost, který byl pilotován v prostředí šesti vybraných českých věznic v letech 2019 až 2023.

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

Naším cílem je vytvořit místo, kde naleznete potřebné materiály, které s programem Good Lives Model souvisejí. Zároveň si můžete stáhnout kompletní Manuál GLM, včetně Pracovních listů.

TERAPIE GLM POHLEDEM...

Podívejte se na soubor unikátních 36 video výpovědi přímých účastníků, ale i těch, kteří za projektem stáli a věří, že má program Good Lives Model za ostnatými dráty českých věznic smysl.

0
Pilotních věznic
0
Terapeutických skupin GLM
0
Realizované běhy (kohorty)

Cílem GLM je, aby člověk, který program absolvuje, už trestnou činnost dál nepáchal, ale zase to nemůže být pouze o jednom programu. Nemluvíme o tom, že všichni absolventi budou již vést řádný život, ale mluvíme o nějaké efektivitě tohoto programu. To znamená, že budeme velmi rádi, pokud se sníží procento těch, kteří budou po propuštění znovu opakovat trestnou činnost a tento potenciál GLM má. Ale neplatí to pro každého, je to samozřejmě o tom, jak který odsouzený k programu přistoupí. Nelze činit odpovědnými lektory nebo program jako takový, ale tu odpovědnost si vždy ponechává odsouzený. A právě to je v programu učíme, aby příjímali odpovědnost za svůj vlastní život. 

PhDr. VÁCLAV JIŘIČKA, PhD.

Hlavní psycholog Vězeňské služby ČR

V čem je GLM unikátní?

Zaměřením

GLM je zatím jediný dlouhodobý terapeutický program pro odsouzené za násilnou trestnou činnost. Dosud neexistoval program, určený pouze tuto skupinu odsouzených.

Rozsahem

K úspěšnému dokončení programu GLM je třeba, aby každý účastník absolvoval celkem 240 hodin terapií. Následně získá osvědčení o úspěšném absolvování programu.

Přístupem

GLM je moderním přístupem k práci s odsouzeným. Dává návod, jak žít dobrý život, mít nad ním kontrolu a přijmout za něj odpovědnost.

Svými výsledky

V rámci projektu proběhla rozsáhlá evaluace, která přinesla klíčové výsledky. Bylo to poprvé v oblasti českého vězeňství), kdy byl vytvořen tak velký zkoumaný vzorek.

Vytvořeným Manuálem

Jedním z výstupů projektu bylo vytvoření kompletního Manuálu GLM pro práci nejen s osobami se sklony k násilnému jednání. Manuál vydalo nakladatelství ALTEDA, z.ú.

Přesahem

O realizaci, úskalích i výsledcích GLM vznikl obsáhlý soubor videí "Terapie pohledem...". Nejen to otevírá dveře k většímu sdílení a řešení klíčových otázek v oblasti vězeňství.

0
zapojených odsouzených​
0
účastníci programu GLM
0
účastníci kontrolní skupiny (bez GLM)

Pilotní české věznice

Šest věznic, šest realizačních týmů, jeden přístup

Na další zajímavé články o realizaci GLM se můžete podívat na blogu VOLONTÉ.