GOOD LIVES MODEL

Návod, jak žít dobrý život

GLM

GOOD LIVES MODEL

Model dobrého života

V čem je GLM unikátní?

Zaměřením

GLM je zatím jediný dlouhodobý terapeutický program pro odsouzené za násilnou trestnou činnost. Dosud neexistoval program, určený pouze tuto skupinu odsouzených.

Rozsahem

K úspěšnému dokončení programu GLM je třeba, aby každý účastník absolvoval celkem 240 hodin terapií. Následně získá osvědčení o úspěšném absolvování programu.

Přístupem

GLM je moderním přístupem k práci s odsouzeným. Program účastníkům dává návod, jak žít dobrý život, mít nad ním kontrolu a přijmout za něj odpovědnost .

Svými výsledky

V rámci projektu proběhla rozsáhlá evaluace, která přinesla klíčové výsledky. Bylo to poprvé v oblasti českého vězeňství), kdy byl vytvořen tak velký zkoumaný vzorek.

Vytvořeným Manuálem

Jedním z výstupů projektu bylo vytvoření kompletního Manuálu GLM pro práci nejen s osobami se sklony k násilnému jednání.

Přesahem

O realizaci, úskalích i výsledcích GLM vznikl obsáhlý soubor videí "Terapie pohledem...". Nejen to otevírá dveře k většímu sdílení a řešení klíčových otázek v oblasti vězeňství.

0
Pilotních věznic
0
Terapeutických skupin GLM
0
Realizované běhy (kohorty)

Základní informace o projektu

Cesta GLM do České republiky

Autory programu jsou Tony Ward a Claire Stewart. Good Lives Model, pocházející z Nového Zélandu, byl na počátku určen pro věznice jako nástroj pro léčbu a práci s pachateli sexuální trestné činnosti. Následně byl převzat dalšími státy a upravován pro aplikaci s dalšími skupinami odsouzených. Nositelem myšlenky, aplikovat tento model i do prostředí českých věznic byl PhDr. Václav Jiřička, PhD., hlavní psycholog Vězeňské služby. V systému českého vězeňství dosud neexistoval žádný program, určený pro pachatele násilných trestných činů. 

Jelikož se Dr. Jiřička při své práci mnohokrát inspiroval zahraničními modely práce s odsouzenými, oslovil Stevena Feelgooda z německé Věznice Brandenburg an der Havel. Steven Feelgood, Australan žijící v Německu vede ve věznici Specializovaný oddíl GLM. Právě on model doplnil o další metody, například o tzv. Curyšský model zdrojů (ZRM) a zasadil jej do německého prostředí. 

Oficiální název pilotního projektu, který ve vybraných českých věznicích probíhal v letech 2019 až 2023 je „Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství. Projekt realizovala nezisková organizace VOLONTÉ CZECH, o.p.s. spolu s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR, jako partnerem projektu. Financován byl z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu. (Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0./0.0./17_082/0011081)

Tým německých terapeutů z brandenburské věznice se na začátku realizace projektu ujal školení realizačních týmů pilotních českých věznic, kterým poskytli i kompletní manuál pro práci dle GLM . Po celou dobu projektu se účastnili většiny odborných konferencí, poskytovaly odborné vedení i individuální konzultace. 

0
zapojených odsouzených​
0
účastníci programu GLM
0
účastníci kontrolní skupiny (bez GLM)

Pilotáž GLM v českých věznicích

Od prvního běhu po standardizaci

Good Lives Model. GLM. Model dobrého života. To jsou nejčastěji používané názvy unikátního projektu, který v letech 2019 až 2023 probíhal v šesti pilotních českých věznicích. Jejich realizační týmy odborně vyškolil tým německých terapeutů z Věznice Brandenburg an der Havel, pánové Steven Feelgood, Joseas Helmes a Ivan Brcina. Českému týmu poskytli mj. i kompletní manuál pro práci s odsouzenými. Po celou dobu realizace GLM poskytovali nejen odborné vedení, ale i individuální konzultace a podporu. 

Účastníci projektu byli rozděleni do 2 skupin. Intervenční skupina (209), která program GLM absolvovala a kontrolní skupina (234), tedy osoby, které byly pouze pozorovány a terapií se neúčastnily. Jedním z hlavních cílů pilotáže bylo standardizovat jej, v případě prokázání funkčnosti, do systému českého vězeňství. 

V rámci pilotáže byly uskutečněny celkem 3 běhy (kohorty), kdy bylo pozorováno celkem 17 terapeutických skupin (1 skupina nebyla realizována kvůli Covid-19). 

Během realizace byl nad rámec projektu otevřen první Specializovaný oddíl GLM v České republice, a to v pilotní Věznici Kuřim. 

Rozsáhlá evaluace projektu potvrdila, že GLM funguje i v českém prostředí a model byl standardizován v českém vězeňském systému, aby mohl být rozšířen i do jiných než pilotních věznic. 

Rovněž byl vytvořen Manuál GLM, který vydalo nakladatelství ALTEDA, z.ú. Tato publikace bude sloužit zejména novým týmům i v dalších věznicích, kteří se rozhodnou model využívat při své práci s odsouzenými. Manuál a Pracovní listy najdete v sekci Dokumenty ke stažení. 

Pilotní české věznice

Šest věznic, šest realizačních týmů, jeden přístup

Cílem GLM je, aby člověk, který program absolvuje, už trestnou činnost dál nepáchal, ale zase to nemůže být pouze o jednom programu. Nemluvíme o tom, že všichni absolventi budou již vést řádný život, ale mluvíme o nějaké efektivitě tohoto programu. To znamená, že budeme velmi rádi, pokud se sníží procento těch, kteří budou po propuštění znovu opakovat trestnou činnost a tento potenciál GLM má. Ale neplatí to pro každého, je to samozřejmě o tom, jak který odsouzený k programu přistoupí. Nelze činit odpovědnými lektory nebo program jako takový, ale tu odpovědnost si vždy ponechává odsouzený. A právě to je v programu učíme, aby příjímali odpovědnost za svůj vlastní život. 

PhDr. VÁCLAV JIŘIČKA, PhD.

Hlavní psycholog Vězeňské služby ČR

Na další zajímavé články o realizaci GLM se můžete podívat na blogu VOLONTÉ.